Terapia

Wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe

Każdy z nas w przeciągu całego swojego życia może doświadczać różnego rodzaju problemów, kryzysów emocjonalnych i osobistych, z którymi często trudno sobie poradzić samodzielnie. Wiele osób przeżywa trudności wynikające ze zmian np.; w relacjach z bliskimi, w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym, konfliktami w środowisku, itp. Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, poznawcze, nasilać doświadczanie przykrych emocji, które z czasem nas przytłaczają, powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, a wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe. Tkwimy często w przekonaniu że nie ma wyjścia z danej sytuacji ,stajemy się bierni. Niektóre z tych doświadczeń skłaniają do sięgnięcia po pomoc specjalistyczną. Badania naukowe wskazują na skuteczność psychoterapii w radzeniu sobie z takimi trudnościami jak: stany depresyjne,różnego rodzaju zaburzenia lękowe (nerwice), konsekwencje przeciążenia stresem, traumy,uzależnienia, problemy osobowościowe i inne. Terapia przynosi ulgę nawet w objawach psychosomatycznych takich jak: różnego rodzaju bóle, przewlekłe i niewyjaśnione zmęczenie, dolegliwości układu pokarmowego, oddechowego, krążeniowego, które nie są spowodowane chorobą somatyczną (czyli faktycznie mają źródło psychologiczne) Na terapię można się wybrać z powodu:

  • nadmiernego stresu
  • obniżonego nastroju
  • potrzeby ciągłej kontroli
  • problemów ze skupieniem się na nauce czy pracy
  • różnego rodzaju lęków, na przykład związanych z nową sytuacją życiową
  • obsesyjnych myśli i zachowań
  • trudniejszego momentu, na przykład po stracie bliskiej osoby
  • ale też po prostu chęci rozwoju i pracy nad sobą
  • depresji, nerwicy, uzależnienia, zaburzenia odżywiania i tak dalej.
  • Chęci pracy nad jakością swojego życia
Terapia w ACTUM
Terapia w ACTUM