Aktywizacja

Rozszerzenie poczucia swojej wartości

Wydarzenia krytyczne, trudne, w naszym życiu, często mocno wstrząsają podstawami egzystencji jednostki. Aby stanąć często na nogi potrzebujemy istotnych, realnych zmian w mechanizmach przystosowania. Wydarzenia krytyczne, stresujące często paraliżują i uniemożliwiają efektywne podjęcie działań przez co mogą stanowić obciążenie nie tylko ze względu na siłę stresu, jego wyczerpującą długotrwałość, ale przede wszystkim z uwagi na ich subiektywne znaczenie dla danego człowieka!

Aktywizacja jest rodzajem wpływu na innych, który pomaga im w rozszerzeniu poczucia wolności osobistej, zwiększeniu umiejętności i kompetencji dokonywania wyborów. Czasami jest wręcz działaniem inwazyjnym, ale pomagającym w przekroczeniu własnego wygodnictwa, niechęci do ponoszenia ryzyka, w pokonaniu własnych lęków, słabości czy ograniczeń.

Moje doświadczenie, pomoże Ci podjąć aktywizację w najlepszym dla Ciebie wymiarze życia, czy to przez pomoc w napisaniu cv, pomoc w znalezieniu pracy, przygotowaniu na rozmowę kwalifikacyjną, pokierowanie abyś poszerzył swoje kompetencje i odkrył na nowo swoje możliwości, a często po prostu uwierzył w siebie!

Aktywizacja ACTUM